شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در راستای استراتژی توسعه بازار صادرات، کشور ترکیه را به بازارهای صادراتی هدف افزوده است.

AUTHOR: wadm
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.